Bubenická škola Thom Herian


BIO

Thom Herian (*1980) je absolventem Teplické konzervatoře v roce 2004. Bubnování se věnuje od roku 1990. Od roku 1994 prošel řadou kapel a souborů a několikrát změnil svůj přístup k hudbě a hudebním stylům (rock, blues, jazz). V současné době zakotvil ve vodách elektronické taneční hudby kořeněné širokou škálou rozličných hudebních směrů. Jeho současný styl hry vychází z hráčů typu Dave Weckl, Jojo Mayer, Benny Greb nebo Johnny Rabb. Hlavním specifikem jeho hry je kombinace LIVE DRUM PERFORMANCE versus ELECTRONIC BACKGROUND/DJ SET.
Thom Herian hraje v kapelách N.O.H.A., nebo USB(UniversalSwingBrothers) a v minulosti bubnoval např. v S.O.I.L., AL-YAMAN, či FENG-YUN SONG&TRIO PUO. Nedílnou součástí bubenického stylu Thoma Heriana je producenská práce, kterou se zabývá od poloviny 90.let. Coby zakladatel a bubeník spoluutvářel projekty SEGUNDO, MONTAGE, nebo SATO-SAN TO, či P.NO&DRAMA&ANAWA. Pod uměleckým pseudonymem DRAMA JACQUA-HUMAN DRUM MACHINE  performuje na akustickou bicí soupravu s DJs elektronické taneční hudby širokého spektra. V současné době pracuje na projektech N.O.H.A./N.O.H.A.DJ SET a USB, mimo jiné performuje na bicí soupravu s DJ FEFE.

Pedagogická činnost

Pedagogickou činností se Thom Herian zabývá od roku 2005. K výuce využívá rozličné pedagogické metody např. studium bicí literatury, poslech a analýza skladeb, souhra, doprovod a improvizace. Zájemcům o studium hry na bicí nástroje u Thoma Heriana se nabízí schopnost/dovednost zapsat  do not bicí part skladby/písně a následně jej interpretovat, vhodným způsobem doprovázet kapelu různých stylů, improvizovat na dané téma, kreativně vystavět bicí sólo a taktéž základy tvorby a práce se sekvencerem. Všechny uvedé aspekty ve výsledku záleží na vloženém talentu, dovednostech a práci studenta. Ve škole Thoma Heriana je taktéž možné získat patřičnou úroveň, hráčskou schopnost pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na konzervatoř, a to i po stránce hudební nauky a teorie.

V současné době dokončuje práci na koordinačním systému, jako metodické přírůčky.

DNB-DUBSTEP-BREAK/COORDINATION SYSTEM ukázky naleznete v podkapitole webu!