Bubenická škola Thom Herian


COORDINATION SYSTEM

obálka

Bubeník a producent taneční elektronické hudby Thom Herian, přichází s prvním dílem své
účelně praktické učebnice, se specializací která se specializuje na interpretaci rytmů ve stylu
drum&bass pro bicí soupravu.
Učebnice je rozdělena do tří kapitol, které určují rozebírají především základní způsob
kvantizace a synkopace osminová, šestnáctinová a dvanáctiosminová osminovou,
šestnáctinovou a dvanáctiosminovou synkopaci.
Každá kapitola má čtyři podkapitoly:
1. Ssynkopace – permutačním způsobem vyčerpává možnosti osminové, šestnáctinové, či
dvanáctiosminové synkopace na velký buben
2. Aaplikace – určuje způsob hry rukama, vycházející ze stylového idiomu
3. Kkombinace – třemi příklady exponuje spojení dvou pásem, synkop na velký
buben, a aplikací rukou na hi-hat a malý buben
4. Sstudie – navádí na doporučené a ověřené způsoby nácviku a praktického uplatnění.
Smyslem této publikace je seznámit adepta s koordinačními těžkostmi daného
stylu, upevnit jeho bubenický slovník, pohotovost a výraz. Autor předkládá
kompletní, pedagogickou a interpretační praxí ověřený systém.

Parametry:

 -Ppočet stran: 34

 -Jjazyk: anglický

 -Vvhodné pro: bicí souprava

score_174649

score_174648

score_174647

score_174646

score_174644

score_174592

score_174591

score_174560

score_174557